Modulele de formare (MOOC)

Cursurile MOOC (Massive Open Online Courses) se vor baza pe cele 5 domenii de competență din cadrul metodologic pentru Digital Health@School. Profesorii implicați vor dobândi cunoștințe, instrumente pedagogice și resurse pentru a înțelege impactul activităților asupra parcursului de învățare al elevilor. 

Cursul online va dura 40 de ore și va fi împărțit în 5 module, livrate pe parcursul a 5 luni.