Cadrul metodologic pentru Digital Health@School

Proiectul va dezvolta primul cadru metodologic pentru Digital Health@School, bazat pe DigComp 2.1. Prima fază va fi caracterizată prin organizarea de grupuri de discuții în fiecare țară, care se vor adresa școlilor (cadrelor didactice și părților interesate relevante) și vor fi coordonate de facilitatori și observatori.

Cadrul metodologic va aduce un plus de valoare inițiativelor și cadrelor existente la nivel european, propunând un cadru de competențe de bază în domeniul sănătății digitale care să fie implementat în mediul școlar și, în special, cu grupul țintă al elevilor de liceu.

Consorțiul va elabora orientări metodologice bazate pe perspectivele și opiniile colectate de la părțile interesate de proiect cu privire la proiectarea unui cadru derivat din DigComp privind competențele digitale în domeniul sănătății pentru școli.

Partenerii responsabili de această activitate vor folosi aceste scenarii pentru a concepe clipuri video, coordonate grafic prin proiect, care vor prezenta fiecare exemplu de utilizare într-un mod accesibil pentru toate grupurile țintă. Rezultatele finale vor fi traduse în toate limbile partenerilor.