Rezultate

Programul de lucru presupune următoarele domenii de interes și rezultate:

  1. Analiza și adaptarea cadrului DigComp 2.1 (alfabetizare digitală) la alfabetizarea digitală în domeniul sănătății și dezvoltarea ulterioară a acestuia la cadrul de competență BLISS Digital Health@School (M1 – M9). Partenerii vor realiza interviuri de focus grup cu profesori de liceu din țările lor. Grupurile de discuții vor avea ca scop identificarea perspectivelor și nevoilor particulare ale profesorilor în ceea ce privește promovarea eficientă a alfabetizării digitale în domeniul sănătății prin intermediul cadrului DigiCompEdu;
  2. Dezvoltarea și lansarea platformei online “Sănătate digitală” (din septembrie 2023) Platforma va avea rolul de a oferi un mediu online interactiv în care experții, mentorii digitali din organizațiile partenere, profesorii și elevii pot interacționa pentru a împărtăși și genera cunoștințe pe teme de alfabetizare sanitară școlară și alfabetizare sanitară digitală;
  3. Dezvoltarea unui program de formare sub forma unui curs online deschis masiv (M5 – M24), care vizează consolidarea competențelor digitale în domeniul sănătății și a abilităților profesorilor de a preda elevilor din școli competențele digitale în domeniul sănătății; 4) Set de instrumente de formare și experiment