Obessu

The Organising Bureau of European School Student Unions (Biroul de Organizare a Sindicatelor Europene ale Studenților) (OBESSU) este o platformă de cooperare între sindicatele naționale ale studenților care activează în învățământul secundar general și secundar profesional din Europa. A fost fondat în aprilie 1975 la Dublin, Irlanda, și reunește organizații membre, candidate și afiliate din întreaga Europă. Toate organizațiile membre sunt organizații școlare studențești independente, naționale, reprezentative și democratice. În cadrul OBESSU suntem împreună:

  • pentru a-i reprezenta pe studenți ca părți interesate de sistemele lor educaționale și în problemele care le privesc viața;
  • pentru a oferi asistență și sprijin sindicatelor naționale ale studenților și a coopera pentru dezvoltarea structurilor reprezentative ale studenților;
  • pentru a încuraja și a permite schimbul de experiență și de bune practici între sindicatele naționale ale studenților;
  • pentru a promova accesul egal la educație și a depune eforturi pentru a pune capăt oricărei discriminări și nedreptăți în cadrul sistemelor educaționale;
  • pentru a contribui la dezvoltarea unor sisteme educaționale democratice în Europa, care să promoveze cetățenia activă sub toate formele;
  • pentru a promova solidaritatea și înțelegerea între tineri;
  • pentru a promova noi metode de predare-învățare și un mediu de educație sănătos.

OBESSU are sediul central în Bruxelles, Belgia. Rue de L’Industrie nº10

partners