ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η πλατφόρμα του έργου BLISS θα υλοποιηθεί ως ένα διαδικτυακό περιβάλλον συνεργασίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ειδικούς, ψηφιακούς μέντορες από συνεργαζόμενους οργανισμούς, δασκάλους και μαθητές για να μοιραστούν, να δικτυωθούν και να μάθουν ο ένας από τον άλλο σχετικά με την ψηφιακή παιδεία υγείας.

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί επίσης ως:

  • ένα πολύγλωσσο διαδικτυακό αποθετήριο και ένας λαμβανόμενος κατάλογος OER για την ψηφιακή υγεία
  • μια διαδραστική βάση δεδομένων Q&A για χρήστες σχετικά με την παιδεία στον τομέα της υγείας και τα ψηφιακά προβλήματα υγείας
  • η κύρια πηγή λήψης του πλαισίου Digital Health@School και εκπαιδευτικών κινουμένων σχεδίων βίντεο
  • μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής στον ψηφιακό γραμματισμό υγείας
  • ένα μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο θα φιλοξενείται το MOOC για εκπαιδευτικούς
  • ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης για τη χρήση της εργαλειοθήκης εκπαίδευσης BLISS

Επιπλέον, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει και περαιτέρω ενότητες, π.χ. για τη δημιουργία κοινών ενημερωτικών εκστρατειών ή τη διεξαγωγή διαγωνισμών και προκλήσεων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, θα συνδεθούν τα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης των συνεργατών και θα υπάρχει χώρος για τους γονείς όπου θα μπορούν να προμηθευτούν υλικό για το θέμα της παιδείας για την υγεία.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ