Inspectoratul Școlar Județean Iași

Inspectoratul Școlar Județean Iași este o instituție guvernamentală, subordonată Ministerului Educației, cu rol de coordonare locală a școlilor și unităților conexe. Prin activitatea sa, aceasta asigură calitatea serviciilor educaționale din județ prin inspecție școlară, consiliere și monitorizare, managementul resurselor umane din educație, managementul proiectelor educaționale și a activităților non-formale, aplicarea legislației din domeniul educațional. De asemenea, instituția coordonează olimpiade și concursuri școlare, examenele naționale adresate elevilor și profesorilor, actele de studii emise de școli, precum și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Adresa:
Strada Nicolae Bălcescu nr. 26
700117 Iași – România

partners